Gebelikte alkol kullanımı şiddeti kullanılan alkol miktarı ile değişen fiziksel, nörolojik ve zihinsel bozukluklara neden olabilir. Bu etkiler Fetal Alkol Spektrum Bozukluğu olarak sınıflandırılmakta. Bu bozuklukların en çok bilineni Fetal Alkol Sendromu (FAS) ve Fetal Alkol Etki (FAE). FAE ayrıca kendi içinde iki gruba ayrılır: Alkol İlşkili Sinir Gelişim Bozukluğu ve Alkol İlişkili Doğum Sorunları.

Fetal Alkol Sendromu

Fetal alkol sendromu zeka geriliğinin en önemli ve % 100 önlenebilen nedenlerinden biri. Alkolün etkisinin geri dönüşüm yok ve hayat boyu devam eder.

FAS Etkileri

  • Zeka geriliği
  • İskelet ve temel organ sistemlerinde malformasyon (özellikle kalp ve beyin)
  • Büyüme geriliği
  • Santral sinir sistemi sorunları
  • Motor beceri zayıflığı
  • Öğrenme, hafıza, sosyal katılım, dikkat, problem çözme, konuşma ve duymada sorunlar

FAS Etkisindeki Bebekteki Karakteristik Özellikler

  • Küçük gözler
  • Kısa ve basık burun
  • Düz yanaklar
  • İnce dudaklar

Bu özellikler çocuk büyüdükçe azalabilir.

Fetal Alkol Etki

Fetal Alkol Etki (FAE) iki gruba ayrılır: Alkol İlişkili Sinir Gelişim Bozukluğu ve Alkol İlişkili Doğum Sorunları.

Alkol İlişkili Sinir Gelişim Bozukluğu zayıf okul performansı, zayıf veri kontrolü, hafıza problemleri, dikkat ve yargılama bozukluğu gibi davranışsal ve zihinsel gelişim ile ilgili.

Alkol İlişkili Doğum Sorunları iskelet ve temel organ sistemlerindeki anomalileri tanımlar.

Fetal Alkol Sendromu ile Fetal Alkol Etki Farkı

Fetal alkol sendromu gebelikte yüksek doz alkol kullanımı sonrası olur. Fetal alkol etki gebelik süresince düzenli alkol tüketimiyle olur ve etkisi geriye dönüşümü olmayıp hayat boyunca devam eder.

Gebelikte güvenli alkol miktarı yok. Ne kadar çok ve sürekli alkol tüketimi olursa o kadar çok hasar oluşur.