Tarama Testleri (Zeka Testleri)

  • İkili Tarama Testi: 11-14. haftalar arasında yapılıp Down Sendromu (trizomi21) ve trizomi 18 varlığını araştıran bir test. Değerlendirme ultrasondaki ense kalınlığı, anne yaşı, kanda beta hCG ve PAPP-A değerlerini kullanarak sonuç verir.
  • Üçlü Tarama Testi: En ideal zamanı 16-18 haftalar olmasına rağmen 15-19 haftaları arasında yapılabilir. Down Sendromu (trizomi21), trizomi 18 ve nöral tüp defektini araştıran bir test. Değerlendirmede anne yaşı, ultrasonda bebeğin kafa çapı (BPD ölçümü), kanda beta hCG, estriol (E3) ve AFP değerleri bakılarak yapılır.

Şeker Yükleme Testi

  • 50 gr Yükleme Testi: 24- 28 haftalar arasında tokluk kan şekeri ve 50 gr glukoz yüklemesi sonrası 1. saat glukoz seviyesi ölçülür. Bu test tarama testidir. Eğer tokluk kan şekeri 120 mg/dl ve 1. saat kan şekeri 140 mg/dl üzeri ise 100 gr yükleme testi yapılır.
  • 100 gr Yükleme Testi: Sabah aç karına ve 100 gr glukoz içilmesi sonrasında 1, 2 ve 3. saatlerde kan şekerine bakılır. Bu değerler aç karına 105 mg/dl, 1. saat190 mg/dl, 165 mg/l ve 145 mg/dl (plazmada bakılan değerler) altında olmalıdır.

Ultrasonografi

Artık bir test yerine muayene aracı olarak da değerlendirilmeli. Gebeliğin başında rahim içi normal bir gebelik mi yoksa dış gebelik mi, mol gebelik mi, unembryonik gebelik mi (içi boş gebelik) olduğunu tespit etmede yardımcı olur.

İlk trimesterdeki düşük tehdidi ve plasenta arkasına kanamaları gösterir.

Gebelik boyunca gestasyonel yaş ile fetal gelişimin orantılı olup olmadığı takip edilir. Gelişme geriliği ve iri bebek gözlenir.

İkili ve üçlü tarama testlerine yardımcı olur.

Plasentanın konumu ve büyümesi takip edilir. özellikle son zamanlarda doğum yaklaştığında amniyon sıvısı takip edilir.

İndirek Coombs Testi

Kan uyuşmazlığı olduğu durumda yani anne rh(-) baba rh(+) olduğunda ilk vizit testlerinden sonra 28. haftada yapılır.

NST

Bebeğin kalp atımlarını ve uterus kasılmasını değerlendiren bir test. Gerekli durumlarda genellikle son 3 ayda kullandığımız bir test.