İkiz gebeliklerin çoğunda komplikasyon çok az görülür. Gebelikteki her fazla bebek komplikasyonu arttırır.

 • Preterm Eylem ve Doğum: Preterm doğum 37. haftadan önce olan doğumlara denir. Tek gebelikler çoğunlukla 39. haftadan sonra doğar. İkiz gebelikte ortalama 36. ve üçüz gebelikte 32. haftada doğum olur. Erken doğum çoğunlukla erken su kesesi yırtılması ile olur.
 • Düşük Doğum Ağırlığı: Düşük doğum ağırlığı 2500 gr altındaki doğumlar olup çoğunlukla erken doğum ile ilgili. 32. haftadan önce olan doğumlarda ise bebek ağırlığı 1500 gr altında olur ve komplikasyon oranı artar. Zihinsel gerilik, serebral palsi, görme problemleri ve duyma kaybı sık görülen komplikasyonlar.
 • İntrauterin Gelişme Geriliği (IUGR): İkiz gebelikte bebek büyümesi belli haftaya kadar normal gebelik gibi olur. 30-32 haftadan itibaren gelişme yavaşlar. Plasenta bebekleri yeteri kadar besleyemez. Bebeklerin gelişimi yakından takip edilmeli.
 • Preeklampsi: İkiz gebelikte preeklampsi riski 2 kat fazla. Üçüz gebelikte preeklampsi sıklığı % 50 ulaşır. Anne ve bebeklerin zarar görmemesi için yeterli bakımın yapılması gerekir.
  Gestasyonel Diyabet:Gestasyonel diyabetin artma sebebi plasenta hacminin artması nedeniyle plasental hormonlardaki artışa bağlı olarak insülin direncinin artması. Bu nedenle gestasyonel diyabet artar.
 • Plasental Abrubtia: İkiz gebelikte 3 kat daha fazla görülür. Çoğunlukla 3. trimesterde görülür.
 • Fetal Kayıp: Çok nadir olur. Eğer gebelik dikoryonik ise tek fetal kayıpta müdahaleye gerek kalmaz. Eğer monokoryonik bir gebelik varsa mümkün olan en erken zamanda doğum gerekebilir.
 • Sezaryen: İkiz gebeliklerde Sezaryen şart değildir. Vajinal doğum bebeklerin geliş şekline bağlı.

Vajinal doğum için

 • Gebelik 32 haftadan büyük olmalı
 • Önde gelen bebek daha iri olmalı
 • Önde gelen baş olmalı
 • İkinci gelen baş veya makad olabilir.
 • İkinci gelen daha küçük olmalı
 • Baş pelvis uygunsuzluğu (CPD) olmamalı