Plasenta uterusun duvarına yapışır. Plasentanın sadece duvara yapışmayıp duvarın içine doğru ilerlemesine ve bu ilerlemenin derecesine göre sırasıyla plasenta akreata, plasenta inkreata ve plasenta perkreata denir. 2500 gebelikte 1 görülür.

  • Plasenta Akreata: Plasenta uterus duvarına derin yerleşir ancak uterus kaslarına geçmez. %75 bu şekilde olur.
  • Plasenta İnkreata: Plasenta uterus duvarına derin yerleşir ayrıca uterus kaslarına geçer. %15 bu şekilde olur.
  • Plasenta Perkreata: Plasenta uterus duvarına derin yerleşir,uterus kaslarını geçip uterus serozasına (dış katmanı) hatta mesane veya bağırsak gibi diğer organlara yapışır. %5 bu şekilde olur.

Plasenta Akreata Nedeni

Tam olarak nedeni bilinmemekte. Plasenta previa ve sezaryen olanlarda daha sık görülmekte. Daha fazla sezaryen sonraki gebeliklerde daha sık plasenta akreata görülmesi demek.

Plasenta Akreata Riskleri

Bebeğe Riski: Prematür doğum ve buna bağlı olarak bebekte oluşacak riskler. 3. trimesterde kanama plasenta akreatanın habercisi olabilir. Erken doğum ile ilgili tedavilerin yapılması gerekir.

Anneye Riski: Plasenta doğum sonrası rahim duvarından ayrılması zor olur. Buna bağlı olarak ciddi kanamalar gelişebilir. Ciddi kanamalar hayati tehlike oluşturabilir. Plasenta perkreata durumunda plasentanın ayrılması eğer yapışmışsa diğer organlara zarar verebilir. Kanamayı durdurmak için ilaç tedavisi yeterli olmazsa rahmi almak gerekebilir.

Plasenta Akreata Tedavisi

Plasenta akreatanın olmaması için yapılabilecek hiçbir şey yok. Eğer tespit edilirse gebe yakın takibe alınmalı. Doğum sonrasında fazla miktarda kan verilmesi gerekebilir.

Şiddetli kanamalarda kanama durdurulamazsa rahim alınabilir.